Alkotó: Mátrai Erik

A pályázat címe: Porticus

Megvalósulás éve: 2016-2017

Rövid összefoglaló: 

A Porticus című fényinstallációmat 2016-ban építettem meg először. azóta öt alkalommal építettem fel különböző külső és belső helyszíneken. Ezek egyike a pécsi Cella Septichora terében felállított 3.1-es verzió.

A Porticus 3.1 című munka a Cella Septichora terét teljesen betöltő fényinstalláció. A sötét, füsttel teli térben egy fénypászmákból kialakított virtuális oszlopcsarnok válik láthatóvá. Az oszlopcsarnok beosztása és arányai az ókori templomépítészet formáihoz illeszkedik.

A pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása:

A Porticus című fényinstallációmat 2016-ban építettem meg először. azóta öt alkalommal építettem fel különböző külső és belső helyszíneken. Ezek egyike a pécsi Cella Septichora terében felállított 3.1-es verzió.

A Porticus 3.1 című munka a Cella Septichora terét teljesen betöltő fényinstalláció. A sötét, füsttel teli térben egy fénypászmákból kialakított virtuális oszlopcsarnok válik láthatóvá. Az oszlopcsarnok beosztása és arányai az ókori templomépítészet formáihoz illeszkedik.

Több éve folytatok kísérleteket a térrel és a fénnyel, melyek elsősorban a transzcendencia tapasztalatának megragadását és közvetítését célozzák. A fény fizikai anyagként és térszervező elemként, de szimbólumként is meghatározó az installációban. A Porticus 3.1 cínű kiállításon a padló és a mennyezet között párhuzamosan futó fénypászmák henger alakot formáznak, az antik oszlopok kannelúrázott struktúráját idézve, s ezekből a fényoszlopokból áll össze az oszlopcsarnok. A tér félhomályába burkolózik, formája és határai nehezen érzékelhetőek, megszűnik mint tér, csak a fényoszlopok erdeje marad. A kiállítótér a szó szoros értelmében szakrális helyszínné lényegül át.