Pályázatkiírás

A Fény Mestere

A díj célja, hogy rávilágítson arra, hogy az életünk minden percére hatással lévő fény tudatos tervezés mellett és megfelelő szakmai háttérrel olyan eszközzé varázsolható, amely észrevétlenül teszi jobbá az emberek mindennapjait.

1. A pályázat célja

A Nívódíjakkal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más, kapcsolódó területeken alkotó szakemberek, tervezői alkotóközösségek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere – Építészeti Világítási Nívódíj, valamint A Fény Mestere – Fényművészeti Nívódíj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez, a világítástervezés ügyének előmozdításához, ily módon is emelve épített környezetünk színvonalát, harmóniáját.

2. A nívódíjak - kategóriák

2024-től a díj alapítója 2 kategóriában ad át nívódíjat.

A Fény Mestere – Építészeti Világítási Nívódíjra azokat az építészeti munkákhoz, épített környezethez kötődő pályázatok várjuk, amelyek az alábbiak valamelyikében egyedülálló megoldást mutatnak be:

  • meghatározó tényezővé teszik a fényt és/vagy a világítást az épített környezet részeként
  • integráló gondolkodásmóddal az építészeti tér és a fény egymást támogató, inspiráló egységgé válik
  • építészeti térben megjelenő világítási eszköz vagy tárgy, melynek szerepe hangsúlyos az építészeti tér egységének megteremtésében, a tér funkciójának kiteljesítésében
  • újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszert alkalmaznak
  • a világítás és/vagy a fény használatának új szakmai szemléletét mutatják fel
  • olyan alkotás, mely a komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikét létrehozza

A Fény Mestere – Fényművészeti Nívódíjra azokat a pályázatokat várjuk, amelyek az alábbiak valamelyikében egyedülálló megoldást mutatnak be:

  • új, saját fejlesztésű, művészi ihletésű világítási eszköz vagy világításban használható tárgy, technológia, mely a tárgy és a fény/világítási kapcsolatában új szemléletet mutat fel
  • bármely, már létező világító eszköz vagy berendezés újszerű használata oly módon, hogy a használatnak újszerű, élménynövelő ereje legyen
  • minden olyan egyedi fényművészeti alkotással, ami nem pályázható az Építészeti Világítás kategóriában

A zsűri fenntartja magának a jogot arra, hogy a két kategória határterületére érkező pályázatokat esetleg a pályázó által meghatározott kategóriával szemben a másik kategóriában bírálja el.

3. A pályázók köre

A pályázaton minden Magyarországon életvitel-szerűen dolgozó személy vagy alkotóközösség részt vehet. A Pályázók bármely 2022-ben vagy 2023-ban Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási rendszert, kifejlesztett és legyártott eszközt, berendezést magába foglaló munkával, továbbá innovatív, egyedi világítási megoldást magába foglaló művészeti, iparművészeti alkotással, tárggyal, tervezési módszer projekten keresztüli bemutatásával elindulhatnak, függetlenül attól, hogy annak tervei korábban mikor készültek el.
A díj alapítója, annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt.
Egy pályázó vagy maximum 3 fős alkotóközösség legfeljebb 3 munkával pályázhat a díjra az adott évben. Ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a pályázó vagy az alkotóközösség ugyanazt a pályaművet egymást követő években is nevezze.

4. Beadandó pályázati anyag

Ha a díjra valamely beépülő alkotással, eszközzel kívánnak pályázni, akkor koncepciótervet és annak megvalósulását is bemutató anyagot kell benyújtani. Fontos, hogy a tervezett objektum, projekt 2022-ben vagy 2023-ban a tervezett világítási eszközzel, berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.

A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

  • a pályázó nevét, a pályamű megalkotásában részt vevő társtervezők/társalkotók nevét, a pályamű megalkotásában betöltött szerepüket, a pályamű címét
  •  a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
  • nyilatkozatot arról, hogy a beadott pályázati anyag a pályázó szellemi terméke
  • a megvalósult világítási berendezésről készült nagy felbontású fotókat (minimum 4 db, opcionálisan + 6 db) jpeg-ben, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl.  panoráma)
  • POSTER filenévvel 1 (opcionálisan +1 oldal) A1 méretű a pályázó nevét, a pályamű megalkotásában részt vevő társtervezők nevét, a pályamű megalkotásában betöltött szerepüket, a pályázat címét, valamint képeket és rövid leírást tartalmazó kivonatot a pályázati anyagból (a tablón szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak, benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak, nincs benne kifutó kép), a POSTER névvel ellátott tablókat a Nívódíj átadóján kiállítjuk, megjelenítjük.

Pályaművek megjelenése a díj honlapján

  • külön lapon a pályamű rövid címe (akár a pályázat teljes címéhez képest rövidített cím) és 2-3 mondatos összefoglalása + 1 db kiemelt fotó, amivel a pályázati anyag megjelenik a díj honlapjának pályázatokat bemutató gyűjtőoldalán (a teljes benyújtott pályázat a pályázatokhoz létrehozott egyéni aloldalon jelenik meg.)

A pályázati anyag opcionális tartalma:

A pályázat teljes körű bemutatására további 6 db fotó (jpg), 1 db videó (max. 3 perc) és 1 db poster file (pdf) beküldésére van lehetőség wetransferen keresztül az info@afenymestere.hu email címre a pályázó nevének és a pályamű címének megjelölésével.

A videó a többi pályázati anyaggal (leírás, fotók, stb.) együtt megjelenik majd a díj honlapján. (A videó nem váltja ki sem a kitöltött regisztrációs lapot VAGY a pályázati mű 100 szavas bemutatását, sem a pályaművet bemutató fotókat, sem a POSTER file-okat.)

5. KIÍRÓ, NEVEZÉSI DÍJ

2024-ben a Nívódíj kiírója a díj alapítója és támogatója, a Lisys-Project Kft.

Nevezési díj nincs

6. A GYŐZTES PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A Fény Mestere 2024 – Építészeti Világítási Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg.
A Fény Mestere 2024 – Fényművészeti nívódíjat egy pályamű kaphatja meg.

A kategória győztes pályaművet benyújtó pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:

  • 1 000 000 Ft pénzjutalom
  • „A Fény Mestere 2024 – Építészeti Világítási Nívódíj” vagy „A Fény Mestere 2024 – Fényművészeti Nívódíj” felirattal ellátott emlékdíj
  • „A Fény Mestere 2024 – Építészeti Világítási Nívódíj” vagy „A Fény Mestere 2024 – Fényművészeti Nívódíj” elismerő oklevél
  • Minden kommunikációjában jogosult használni „A Fény Mestere 2024 – Építészeti Világítási Nívódíj győztese” vagy „A Fény Mestere 2024 – Fényművészeti Nívódíj győztese” megnevezést
7. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:

  • a Pályázó a pályázati anyag feltöltésével a www.afenymestere.hu honlap regisztrációs felületén nevez a Nívódíjra
  • a Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje 2024. március 15. 24:00 óra
  • a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
  • a kiíró a minden pályázatot 2024. március 20-ig feltölt a honlapra
  • a Közönségdíjra a szavazás 2024. március 22-től március 30-ig tart, szavazni a díj honlapján és az Építészfórum honlapján van lehetőség
  • a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít és azt a kiíró 2024. április 2-ig publikálja. A pályázók erről külön értesítést kapnak. A Fény Mestere 2024 – Építészeti Világítási Nívódíj vagy A Fény Mestere 2024 – Fényművészeti Nívódíj győztesei a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerülnek ki.
  • döntést a zsűri a tervek szerint 2024. április 30-án megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a shortlistre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját.
  • a shortlist-re kiválasztott pályaműveket bemutató prezentációkkal kapcsolatban az érintett pályázókkal a kiíró legkésőbb 2024. április 5-ig felveszi a kapcsolatot
8. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE

A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat széles szakmai elismertségnek örvendő zsűri bírálja el.  A díj alapítójaként a Lisys-Project Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát, ugyanakkor az előző kiírás nyertes pályázóját a kiíró felkéri a zsűriben való részvételre.

A szakmai zsűri tagjai:

  • Botzheim Bálint, építész
  • Farkas János, világítástervező
  • Göde András, belsőépítész
  • Kertész András DLA, építész
  • Nagy András, a 2021. évi győztes pályamű megalkotója
  • Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató, építészetkritikus
  • Szász László, építész

A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött pályázati anyagok megismerése után – legkésőbb 2024. március 29-ig – felvegye a kapcsolatot a pályázóval a pályázatban megadott telefonszámon vagy emailcímen, és a felmerülő szakmai kérdéseire választ kapjon, vagy a pályázathoz kiegészítést kérjen.

9. A DÍJ ÁTADÁSA

Az alapító szándéka, hogy a díj átadására 2024. április 30-án ünnepélyes keretek között kerüljön sor. Az alapító célja, hogy a díj átadására a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal övezve kerüljön sor. A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a díj alapítójának képviselője adja át.

10. KÜLÖNDÍJAK

2024-ben szakmai Közönségdíj is átadásra kerül, valamint csatlakozó partnerek Különdíjak odaítélését támogatják az alábbiak szerint:

  • Magyar Építőművészet Különdíj a Magyar Építőművészet folyóirat támogatásával
  • Magyar Építőművészet Junior Különdíj a Magyar Építőművészet folyóirat támogatásával
  • Fénytechnikai-tervezés Különdíj az Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata támogatásával
  • A Fény Mestere 2024 Közönségdíj a Lisys-Project Kft. és az Építészfórum támogatásával
  • Mesterdíj a Provim Kft. támogatásával
  • Borz Kovács Sándor Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
  • Bedécs Sándor Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
  • Junior Master of Light díj az ERCO támogatásával
  • Junior Master of Light Közönségdíj

A benyújtott pályaművek – kivéve a Junior Master of Light pályázatra benyújtott pályaművek – automatikusan indulnak A Fény Mestere 2024 Közönségdíj-ért, valamint a Különdíjakért, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. Egy pályázat több díjat is nyerhet, azaz pl. a Nívódíjakat, a Közönségdíjat és bármely Különdíjat is egy adott évben.

A Fény Mestere Közönségdíjat az a pályázó kapja, akinek a pályaműve összesítve a legmagasabb pontszámot kapja a www.afenymestere.hu és a www.epiteszforum.hu oldalakon kialakított online szavazási felületen.

A Különdíjakat a Támogatók saját szakmai szempontjaik alapján ítélik oda.

További különdíjak száma a folyamatban lévő tárgyalások alapján bővülhet.

Budapest, 2023. november 27.

Junior Master of Light

A Junior Master of Light hallgatói pályázatot az ERCO támogatásával a Lisys-Project Kft. alapította azzal a céllal, hogy a kreatív hallgatói ötleteknek bemutatkozási lehetőséget biztosítson.

A DÍJRÓL

A Junior Master of Light díjat a Lisys-Project Kft. alapította, támogatója az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete. A díjjal az alapító és a támogató azoknak a hallgatóknak a tevékenységét, alkotómunkáját kívánja elismerni, akik gondolataikkal, újító ötleteikkel, világítási terveikkel, a megszokottól eltérő szemléletükkel hozzájárulhatnak a hazai világításkultúra fejlődéséhez.

A Junior Master of Light hallgató díjat A Fény Mestere világítástervezési nívódíj szakmai zsűrije ítéli oda, ami valós szakmai elismerést jelent a győztes pályázónak. A pályázatot nagy sajtó figyelem övezi, a győztes pályázó neve a szakmai fórumokon ismertté válik, komoly hazai – és a fődíjnak köszönhetően – nemzetközi kapcsolatokat alakíthat ki, amelyek a karrierépítésben nagy előnyt jelentenek.

A PÁLYÁZÁSRÓL

Nem elvárás 100 szónál hosszabb pályázati dokumentáció, viszont legalább olyan terjedelem szükséges, amely lehetővé teszi a pályamű részletes bemutatását. A pályázat elengedhetetlen részét képezik a fotók, valamint opcionálisan makett, prototípus, modell vagy videó is csatolható.

Fontos információk

• A pályázat beadási határideje: 2024. március 15. 24:00 óra
• Nevezési díj nincs.
• 2024-ben szavazáson alapuló Közönségdíj is átadásra kerül

LÉPJ KI A FÉNYRE, ÉS LEGYÉL TE A JUNIOR MASTER OF LIGHT 2024!

TARTALMI KIÍRÁS

1. A pályázat célja

A pályázat elsődleges célja a világítási kultúra fejlődésének támogatása azáltal, hogy az innovatív megoldásokat megfogalmazó, a világításhoz és fényhez kreatív módok közelítő pályázók munkáját elismeri és a pályázók számára ismertséget és szakmai kapcsolatokat alakít ki.

A Junior Master of Light pályázat létrehozásával a Lisys-Project Kft. és az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete a felsőoktatásban tanuló világítástervező, építész, belsőépítész, tárgytervező, képzőművész, iparművész, elektromos tervező tanulmányokat folytató hallgatók kezdeményező tevékenységét kívánja elismerni.

A Junior Master of Light díj odaítélésével a pályázat alapítója és támogatója azoknak a hallgatóknak a munkáját kívánja díjazni, akik:

  • integráló gondolkodásmóddal,
  • újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
  • világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
  • új szakmai szemlélettel,
  • új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
  • vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
  • meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
  • alkotásuknak élménynövelő ereje van.
2. A pályázók köre

A pályázaton részt vehet minden európai felsőfokú intézmény pályázathoz köthető tanszékén alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő, vagy doktori intézetében foglalkoztatott korábban diplomázott hallgatója, ha rendelkezik magyarországi lakcímmel. Egy pályázó vagy maximum 3 fős alkotóközösség legfeljebb 3 munkával pályázhat a díjra. A hallgatók nemzetiségében nincs kötöttség.

Továbbá várjuk mindazon felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázatát, akik úgy érzik, hogy a pályázat céljánál felsoroltakhoz nem tudják szellemi alkotásukat közvetlenül besorolni, de szellemiségéhez tudnak csatlakozni.

3. A beadandó pályázati anyag

A díjra világítási koncepciótervvel, sorozat-gyártható eszközzel, egyedi eszközzel, alkotással, berendezéssel és nem tárgyiasítható pályamű bemutatásával lehet pályázni.

A pályázat beadási határideje: 2024. március 15. 24:00 óra

A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

 • kitöltött regisztrációs lap
 • felkészítő tanár neve
 • a pályázatra benyújtott alkotás fizikai megvalósulásának státusza (ötlet, megvalósult, stb.)
 • nyilatkozat a pályázat összeállítása során MI használatáról (pl.: fotók, szöveg, vagy bármilyen egyéb anyag, mely mesterséges intelligencia segítségével készült)
 • pályaművet bemutató fényképek
 • nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó/alkotó közösség szellemi terméke a megvalósult világítási berendezésről, eszközről, alkotásról készült fotók, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)
 • POSTER.PDF filenévvel 1 vagy 2 oldal A1 méretű kivonat a pályázati anyagból (a tablón szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak, benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak, nincs benne kifutó kép), a tablókat a Nívódíj átadóján kiállítjuk.

A pályázati anyag opcionális tartalma:
Ha a Pályázó szükségesnek tartja, a pályázat minél teljesebb bemutatásához, megértéséhez készíthet modellt, makettet, prototípust vagy egy maximum 3 perc hosszúságú videót. A videó a többi pályázati anyaggal (leírás, fotók, stb.) együtt megjelenik majd a díj honlapján. (A videó nem váltja ki sem a kitöltött nevezési lapot VAGY a pályázati mű 100 szavas bemutatását, sem a pályaművet bemutató fotókat, sem a POSTER file-okat)

4. Kiíró, nevezési díj

A hallgatói Nívódíj kiírója, a díj alapítója a Lisys-Project Kft., támogatója az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete.

Nevezési díj nincs.

5. A győztes pályamű díjazása

A Junior Master of Light 2024 díjat 1 fő vagy egy maximum 3 főből álló alkotóközösség kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó pályázó vagy alkotóközösség összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:

 • A díj átadását követő évben több napos szakmai út az ERCO szervezésében (maximum 3 fő részére).
 • „A Junior Master of Light 2024” elismerő oklevél
 • „A Junior Master of Light 2024” felirattal ellátott emlékdíj
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A Junior Master of Light 2024 elnevezést
  További kiemelkedő pályaműveket a zsűri elismerő oklevéllel díjazhat.
6. Különdíj

2024-ben a Junior Master of Light 2024 Közönségdíj is átadásra kerül.

A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak a Junior Master of Light 2024 Közönségdíj-ért is, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. Egy pályázat több díjat is nyerhet, azaz a Junior Master of Light 2024 díjat és a Közönségdíjat is egyaránt.

A Junior Master of Light 2024 Közönségdíjat az a pályázó kapja, akinek a pályaműve összesítve a legmagasabb pontszámot kapja a www.afenymestere.hu és a www.epiteszforum.hu oldalakon kialakított online szavazási felületen.

További különdíjak száma a folyamatban lévő tárgyalások alapján bővülhet.

TARTALMI KIÍRÁS

1. A pályázás menete

A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:

  • a Pályázó regisztrál a www.afenymestere.hu honlap Junior Master of Light regisztrációs felületén
  • a Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje március 15. 24:00 óra
  • a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
  • a kiíró a minden pályázatot március 20-ig feltölt a honlapra
  • a Közönségdíjra a szavazás március 22-től március 30-ig tart, szavazni a díj honlapján és az Építészfórum honlapján van lehetőség
  • a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít és azt a kiíró április 2-ig publikálja. A pályázók erről külön értesítést kapnak. A Junior Master of Light pályázat győztese a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerül ki.
  • döntést a zsűri a tervek szerint 2024. április 30-án megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a shortlistre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját.
  • a shortlist-re kiválasztott pályaműveket bemutató prezentációkkal kapcsolatban az érintett pályázókkal a kiíró legkésőbb április 5-ig felveszi a kapcsolatot

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött pályázati anyagok megismerése után – legkésőbb 2024. március 29-ig – felvegye a kapcsolatot a pályázóval a pályázatban megadott telefonszámon vagy emailcímen, és a felmerülő szakmai kérdéseire választ kapjon, vagy a pályázathoz kiegészítést kérjen.

2. A pályázatok értékelése, a zsűri összetétele

A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat egy 6 főből álló, széles szakmai kört felölelő zsűri bírálja el. A díj alapítója, a Lisys-Project Kft., illetve a díj létrejöttét támogató ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviselete a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát.

A szakmai zsűri tagjai:

  • Botzheim Bálint, építész
  • Farkas János, világítástervező
  • Göde András, belsőépítész
  • Kertész András DLA, építész
  • Nagy András, a 2021. évi győztes pályamű megalkotója
  • Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató, építészetkritikus
  • Szász László, építész

A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

3. A díj átadása

Az alapító célja, hogy a díj átadására 2024. április 30-án ünnepélyes környezetben, a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánosságtól övezve kerüljön sor. A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a Junior Master of Light díj támogatója, az ERCO Lighting GmbH Magyarországi Kereskedelmi Képviseletének képviselője adja át.

Budapest, 2023. november 27.

Elérhetőség

info@afenymestere.hu

1142 Budapest, Tengerszem u. 78.

Hírlevél