Alkotó: Ördög Noémi

A pályázat címe: Idő-töltés

Megvalósulás éve: 2015

Rövid összefoglaló: 

 

A pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása:

Nicolas Schöffer legtermékenyebb alkotó évei egybe esnek az ötvenes évek második felétől kezdődően azzal a pezsgőkorszakkal, amikor az emberiség tudományba vetett hite megingathatatlannak tűnt, és általános optimizmus alapjául szolgált. Ebben a légkörben a művészek figyelme is a tudomány felé fordult, és a történelem során először valósult meg művészek és tudósok rendszeres, szoros együttműködése. Nicolas Schöffer művészetére Norbert Wiener csatolási és visszacsatolási rendszereket tárgyaló kibernetika elmélete volt döntő hatással. A környezetből érkező ingerekre reagáló, és működése által ezt a környezetet megváltoztató, tér-időkontinuumot ritmizáló programozott alkotásokat teremtett, melyek a szobor és építészet határmezsgyéjére sorolhatók be. A művészettörténet Schöfffert a kibernetikus művészet atyjaként tartja számon. Felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a vezérlőegység tengelyeket, fényreflektorokat, tükröket irányít, azonban nem ezek Schöffer művészetének médiumai, hanem azok az effektusok, amelyeket ezek létrehoznak. Schöffer a szinte anyagtalan, érzékelhető effektusokat, a fényt, hangot, időt, illatokat, időjárási jelenségeket emeli művészi rangra.
A HungarikongyűjteményszámáraSchöfferözvegye, Eléonore de LavandeyraSchöfferolyantárgyatválasztottki, amely a Schöfferművészetébenolyjelentősszerepetjátszóidőtméri, ésígy a belőlekészültműalkotástömörkifejezőjelehet a Schöfferművészeténekszólóhódolatnak. Naomi Devil (ÖrdögNoémi) munkájaSchöfferszellemiségétkívánjatovábbvinnimindgondolatiságában, anyaghasználatban, technológiaválasztásban, mindformaimegoldásban.

A műformája a homokóraés a matematikaivégtelenjelformaihasonlóságábólkiindulvaazidővégtelenétfogalmazzamegésritmizálja. Ugyanez a nyolcasraemlékeztetővégtelenjelköszönvissza a forgó, lézerrelgravírozottplexilapokáltalmegjelenítettMoiré-mintában, melyegyúttal a hatvanasévekopartkorszakátisidézi. A működésisvégtelenciklusra van programozva. A homokóraszemcséiszakadatlankörforgásbanperegnek, de sohanemfutnak le teljesen. Schöfferkutató, mindenújranyitottszelleménekmegfelelően a mai kor haladótechnológiáitalkalmazta a művésznő. Lézerrelvágottésgravírozottplexilapoktranszparenciájahordozza a műlényegimondanivalóját, melyet LED lámpákfényeemelki. Ugyanakkor a rozsdamentesacélalkatrészekbeágyazottvezérlőegységesztétikájameztelenfunkcionalizmus. Szabadonhagyottdrótjaival a kibernetikakorszakátidézi.