Alkotó: Váradi Andrea, Viola Szandra

A pályázat címe: A vers fénye

Megvalósulás éve: 2019-2020

Rövid összefoglaló: 

„A vers fénye” című lakberendezési tárgynak nem csupán esszenciája, dísze is kalligráfia, az írás; a cél tartalom és forma tökéletes eggyé válása. A kerámialámpa formája is imára kulcsolt, hálát adó kezet idéz, utalva ezzel a felhasznált Radnóti vers címére és műfajára: a Himnuszra. A Radnóti-versben is megjelenő két ősi princípium, a fény és árnyék játékában elevenedik meg az ige, szinte látomásosan, hagyva, hogy a kerámia lapokon „átsüssön a vers fénye”.

A pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása:

„A vers fénye” című lakberendezési tárgynak nem csupán esszenciája, dísze is kalligráfia, az írás; a cél tartalom és forma tökéletes eggyé válása. A kerámialámpa formája is imára kulcsolt, hálát adó kezet idéz, utalva ezzel a felhasznált Radnóti vers címére és műfajára: a Himnuszra. A Radnóti-versben is megjelenő két ősi princípium, a fény és árnyék játékában elevenedik meg az ige, szinte látomásosan, hagyva, hogy a kerámia lapokon „átsüssön a vers fénye”.
A díszlámpa meghitt világossága a vers meghittségét idézi, családi tűzhelyként lobog, s egyben „utolsó villámként” a „csukódó pillán” ez a fény vezet át a hétköznapiból a szakrálisba, az ébrenlétből az álomba. A betűkön átszűrődő fény értelemmel világítja meg a szobát, meghittség szóródik szét általa, csöndes estéli fény-imádság.
Egy ilyen verslámpa igazán személyes ajándék lehet szeretteinknek, örökre szól, akár egy jegygyűrű, nagy pillanatokat konzervál és költészetté emeli a realitást.
Ez a hangulatlámpa segíthet őrizni a világ megannyi világosságát, legyen szó szerelemről, családi életről, nemességről, gyöngédségről vagy egy jó ügy melletti elköteleződésről, hosszú távú terveink között szerepel ugyanis a különböző témájú és hangulatú versekre készített variációk sorának megalkotása és azt reméljük, hogy ilyen módon a szellem fénye ragyoghat minél több háztartásban és családban és a verslámpa egyúttal kulturális, irodalmi értékek őrzője, őrlángja is lehet.

Úgy gondoljuk, hogy a verslámpa nem csupán egyedi koncepció, hiszen világszerte egyedülálló találmánynak számít, hanem új szintre emeli a dekorációs lámpák generációját is, nem csak múzeumok vagy irodalmi kávéházak dísze lehet, hanem egy-egy ünnep, ünnepkör (Karácsony, házassági évforduló stb.) jellegzetes motívumává is válhat, sőt angol nyelvre fordított magyar verssorokkal hungarikumként járhatja majd be a világot. Bízunk benne, hogy ahogy Vietnám városát, Hoi Ant a lampionok tették hangulatossá, híressé és gazdaggá, úgy teszi a magyar verslámpa is még híresebbé kis hazánkat és válik új hordozójává gazdag magyar költészetünknek.

A felhasznált Radnóti Miklós idézet pedig, amelyre a pályaművet vizuálisan komponáltuk így hangzik:

„jó nyugalom van,
csöndesen dobogó,

szépszavú forrás
kezdő sikoltás,
szárnyas lehellet
lélekkel szálldosó,

árnyékban éles
fény vagy és ékes
árnyék a fényben,
s felhő is, füstölő

csukódó pillán
utolsó villám,
nyíló testeddel
karolón ringató.”

/Radnóti Miklós: Himnusz/

 

Poster:

Poster 01.