Pályázó(k): Noumen Studio: Hudy Balázs, Orbán Ákos

A pályázat címe: A fény mint az atmoszférateremtés eszköze – A Yuru és a Hudson példáin keresztül

Megvalósulás éve: 2023

Rövid összefoglaló: 

Bár a környezetünk észlelésében minden érzékszervünk rendkívül fontos szerepet játszik, az elmúlt évszázadok társadalmi, kulturális és technológiai változásai miatt ma elsősorban a látásra helyezzük a hangsúlyt, ezzel olyan tereket hozva létre, ahol a valódi térélmények helyett a spektákulum dominál.

A pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása:

Bár a környezetünk észlelésében minden érzékszervünk rendkívül fontos szerepet játszik, az elmúlt évszázadok társadalmi, kulturális és technológiai változásai miatt ma elsősorban a látásra helyezzük a hangsúlyt, ezzel olyan tereket hozva létre, ahol a valódi térélmények helyett a spektákulum dominál.

Juhani Pallasmaa finn építész gondolatait követve, miszerint ,,a látás csak azt tárja fel, amit a tapintás már megismert” pályaművünkben mi olyan 2023-ban megvalósult tereinket mutatjuk be, ahol a fény nem csupán a látásunkat, de a többi érzékszervünket is felfedezésre hívja; ahol a fényt az építészeti atmoszférateremtés fontos eszközeként használjuk; és ahol a fény tapinthatóvá válik.