2015 júniusában a Lisys-Project Kft. megalapította A FÉNY MESTERE – MASTER OF LIGHT díjat. Az díjjal az alapító olyan építészek, tervezők, világítás-technikusok, belsőépítészek és más alkotóközösségek világítástervezési tevékenységét kívánja elismerni, akik munkájukkal emelik az épített környezet esztétikai értékét, hozzájárulnak az ott élők, dolgozók komfortérzetének javításához, alkotásuknak élménynövelő ereje van, vagy turisztikai vonzerőt képviselnek. A pályázatok elbírálásánál fontos az energiatakarékossági és a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele is.

A pályázaton minden Magyarországon életvitelszerűen dolgozó – egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkező – tervező, vagy tervező/alkotóközösség vehet részt. A tavalyi pályázaton a tervező(k) bármely 2014-ben vagy 2015-ben Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási berendezést is magába foglaló munkával elindulhattak, függetlenül attól, hogy annak világítási tervei korábban mikor készültek el. Idén ehhez hasonló lesz a kiírás. A díj alapítója és annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt. Egy pályázó vagy alkotóközösség egy munkájával pályázhat a díjra.

A díjra világítási koncepciótervvel és annak megvalósulását bemutató vázlatos megvalósulási tervvel lehet pályázni. Fontos, hogy a tervezett objektum – legyen az új építésű vagy felújítás – 2014-ben vagy 2015-ben – a pályázat december 14-i beadási határidejéig – a tervezett világítási berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
• világítási koncepcióterv rajza vagy rajzai, esetleg világítási és/vagy energiamegtakarítási számítások
• a világítási koncepcióterv rövid szöveges bemutatása (max. 2 oldal) kitérve a pályázó által fontosnak tartott tervezési szempontokra (a pályázat megfogalmazott céljaival összhangban)
• vázlatos megvalósulási terv (ha van eltérés a tervezettől, akkor annak oka, magyarázata)
• nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a pályázó szellemi terméke
• a megvalósult világítási berendezésről készült fotók (max. 10 db, 300 dpi felbontásban – a képek felbontása tegye lehetővé az A4-es méretű nyomtathatóságukat)

A pályázatra bruttó 10.000 Ft nevezési díjjal lehet benevezni (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik). A nevezési díj egyben feljogosítja a pályázót, hogy 3 fővel részt vegyen az ünnepélyes díjátadón és az azt követő fogadáson. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egy időben kell a pályázónak a kiíró számlájára átutalnia. A kiíró a pályázati díj befizetéséről számlát küld a pályázónak.

A Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:
• 600.000 Ft nettó pénzjutalom
• „A FÉNY MESTERE 2015” elismerő oklevél
• „A FÉNY MESTERE 2015” felirattal ellátott emlékdíj
• kiutaztatás a 2016-os frankfurti Light & Building szakkiállításra (max. 3 fő, utazás, szállás és belépő költségeinek fedezésével)

A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat egy 7 főből álló, széles szakmai kört felölelő zsűri bírálja el. A díj alapítójaként a Lisys-Project Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát.

A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat. A megvalósult világítási berendezés értékelésének főbb szempontjai:
• eredetiség, kreativitás
• összhang az építmény funkcionalitásával
• összhang az épített vagy természetes környezettel
• az objektumban élők vagy dolgozók komfortérzetének növelése
• élményadás, turisztikai vonzerő növelése (ha alkalmazható)
• korszerű világítási technológiák alkalmazása
• energiatakarékosság, környezetvédelem

A díj átadására egy nagyszabású gálavacsorán kerül sor. 2016-ban a Gerbeaud Kávéház Átrium terme adott otthont a rendezvénynek, közel 100 fő részvételével. Az első Fény Mestere díjat a Palatium Stúdió Kft. szakmai team-je vehette át a Budapesti 4-es metró Újbuda-Központ állomáson alkalmazott világítástechnikai megoldásokat bemutató pályázatáért.

Az üvegtrófeát Botos Péter Ferenczy Noémi-díjas üvegművész tervezte. A díj fénytechnikailag is megfelel a legmodernebb elvárásoknak. A talapzatba épített LED fényforrás energiatakarékosan oldja meg a díj megvilágítását.