Pályázat kiírás

„A FÉNY MESTERE 2016 – MASTER OF LIGHT 2016”

Nívódíj és Különdíjak elnyerésére

a Nívódíjat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából 2015-ben alapította és támogatja a

LISYS-PROJECT Kft.,

 a Különdíjak támogatói a GE Hungary Kft., a Magyar Belsőépítész Egyesület és a

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

 

 A PÁLYÁZAT CÉLJA

A Nívódíjjal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más,  kapcsolódó területeken alkotó szakemberek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere – Master of Light díj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez és ezzel a világítástervezés ügyét előmozdították. Az alapító szándéka szerint a díj 2015-től minden évben meghirdetésre kerül.

A pályázat elsődleges célja a világítási kultúra fejlődésének támogatása azáltal, hogy új szakmai közösségeket, kapcsolatokat alakít ki. Az alapító a Nívódíjjal azoknak az alkotóknak a munkáit kívánja elismerni, akik

 • integráló gondolkodásmóddal,
 • újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
 • világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
 • új szakmai szemlélettel,
 • új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
 • vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
 • meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
 • alkotásuknak élménynövelő ereje van.

A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton minden Magyarországon életvitel-szerűen dolgozó személy vagy alkotóközösség részt vehet. A Pályázók bármely 2014-ben, 2015-ben vagy 2016-ban Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási berendezést is magába foglaló munkával, képzőművészeti alkotással, tárggyal, munkamódszer projekten keresztüli bemutatásával elindulhatnak, függetlenül attól, hogy annak tervei korábban mikor készültek el.

Továbbá várjuk kortól és szakmai tapasztalattól függetlenül mindazok pályázatát, akik úgy érzik, hogy a pályázat céljánál felsoroltakhoz nem tudják szellemi alkotásukat besorolni, de szellemiségéhez tudnak csatlakozni.

A díj alapítója, annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt.

Egy Pályázó vagy alkotóközösség egy munkával pályázhat a díjra az adott évben. Ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a Pályázó vagy az alkotóközösség ugyanazt a pályaművet egymást követő években is nevezze.

BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG

Ha a díjra világítási tervvel vagy beépülő alkotással, eszközzel kívánnak pályázni, akkor koncepciótervet és annak megvalósulását bemutató anyagot kell benyújtani. Fontos, hogy a tervezett objektum 2014-ben, 2015-ben vagy 2016-ban – a pályázat december 16-i beadási határidejéig –, a tervezett világítási berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.

A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

 • külön lapon a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
 • nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó szellemi terméke
 • a megvalósult világítási berendezésről készült fotók, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)

Valamint:

Világításterv (pl. épület, közterület, díszvilágítás) esetén:

 • világítási koncepcióterv rajzai, esetleg világítási és/vagy energia megtakarítási számítások
 • a világítási koncepcióterv rövid szöveges bemutatása (max. 2 oldal), kitérve a Pályázó által fontosnak tartott tervezési szempontokra (a pályázat megfogalmazott céljaival összhangban)
 • vázlatos megvalósulási terv (ha van eltérés a tervezettől, akkor annak oka, magyarázata)

Sorozat-gyártható eszköz esetén:

 • eszköz dokumentálása, mérési eredményeivel együtt
 • üzemkész eszköz egy példánya használati útmutatóval
 • Az eszköz az alábbi címen adható le:
 • LISYS-PROJECT Kft., 1142 Budapest, Tengerszem u. 78.
 • A leadott eszközön minimálisan a következő adatok kerüljenek feltüntetésre a könnyű azonosíthatóság érdekében:
 • Pályázat A Fény Mestere 2016 – Master of Light 2016 Nívódíjra
 • A Pályázó vagy alkotó közösség neve
 • Az elektronikusan benyújtott pályázat címe
 • Az eszköz megnevezése

 Egyedi eszköz/alkotás/berendezés esetén:

 • az eszköz pályázati célkitűzés szempontjából megítélhető tervdokumentációja
 • megtekintéséhez szükséges információ (pl. megépítés helye, mikor, milyen feltételekkel nézhető meg)

 Nem tárgyiasítható pályaművek (pl. tervezési módszer, szoftver, kutatási anyag) esetén:

 • az anyag gyors értékeléséhez szükséges információk, amelyből a zsűri speciális tudás nélkül is képes egyértelmű képet alkotni a pályaműről

A pályaművekből kiállítást rendezünk. Azok a pályaművek vesznek részt a kiállításon, amelyekről a Pályázó kivonatot készít erre a célra, és POSTER.PDF filenévvel feltölt a pályázással egy időben. A kivonat az alábbiaknak megfelelő anyag:

 • 1 vagy 2 oldal A2 méretű pdf formátumú fekvő elrendezésű lap
 • benne szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak
 • benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak
 • nincs benne kifutó kép

KIÍRÓ, NEVEZÉSI DÍJ

2016-ban a Nívódíj kiírója a díj alapítója és támogatója, a LISYS-PROJECT Kft. Idén szakmai Támogatók és partnerek is csatlakoztak a díjhoz, amely partnerek Különdíjak odaítélését támogatják az alábbiak szerint:

 • A Fény Mestere 2016 – Eco Különdíj a GE Hungary Kft. támogatásával
 • A Fény Mestere 2016 – Design Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
 • A Fény Mestere 2016 – Fénytechnikai tervezés, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának Különdíja, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának támogatásával

A pályázatra bruttó 10.000 Ft nevezési díjjal lehet benevezni (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik). A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak a Nívódíjért. A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak az Eco és a Design Különdíjakért is, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. A benyújtott pályázatok a Fény-technika MMK Különdíjra úgy nevezhetnek, ha a pályamű nevében megjelölik a Fény-technika MMK Különdíj nevét is. Így és csak így indulnak a Fény-technika MMK Különdíjért, de emellett automatikusan indulnak a Nívódíjért, az Eco Különdíjért és a Design Különdíjért is.

Egy pályázat több díjat is nyerhet (pl. Nívódíjat és bármely Különdíjat is egy adott évben).”A nevezési díj egyben feljogosítja a Pályázót, hogy 3 fővel részt vegyen az ünnepélyes díjátadón és az azt követő fogadáson. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egy időben kell a Pályázónak a kiíró számlájára átutalnia. A kiíró a pályázati díj befizetéséről számlát küld a Pályázónak.

 A GYŐZTES PÁLYAMŰ DÍJAZÁSA

A Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó Pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:

 • 600 000 Ft nettó pénzjutalom
 • kiutaztatás a milánói Euroluce 2017 szakkiállításra (max. 3 fő, utazás, szállás és belépő költségeinek fedezésével)
 • „A FÉNY MESTERE 2016” elismerő oklevél
 • „A FÉNY MESTERE 2016” felirattal ellátott emlékdíj
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere 2016 – Master of Light 2016 elnevezést

 A támogatók által odaítélt Különdíjak díjazása a következő:

A Fény Mestere 2016 – Eco Különdíj

 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Eco Különdíj” elismerő oklevél
 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Eco Különdíj” felirattal ellátott emlékdíj
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A FÉNY MESTERE 2016 – Eco Különdíj győztese elnevezést

A Fény Mestere 2016 – Design Különdíj

 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Design Különdíj” elismerő oklevél
 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Design Különdíj” felirattal ellátott emlékdíj
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A FÉNY MESTERE 2016 – Design Különdíj győztese elnevezést

A Fény Mestere 2016 – Fénytechnikai tervezés, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának Különdíja

 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Fény-technika MMK Különdíj” elismerő oklevél
 • „A FÉNY MESTERE 2016 – Fény-technika MMK Különdíj” felirattal ellátott emlékdíj
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A FÉNY MESTERE 2016 – Fény-technika MMK Különdíj győztese elnevezést

 A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:

 • a Pályázó regisztrál a www.afenymester.hu honlap regisztrációs felületén
 • a regisztrációt követően Pályázó egy regisztrációs kódot kap, melynek segítségével ugyanezen a honlapon a „Pályázatok feltöltése” menüpontban feltölti pályázatát. A Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje 2016. december 16.
 • a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
 • a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít 2017. január 16-ig, és ezt követően a listát a díj honlapján, a díj Facebook oldalán és a médiatámogatók felületein közzéteszi. A Fény Mestere – Master of Light 2016 nívódíj győztese a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerül ki.
 • döntést a zsűri a 2017 februárjában megrendezésre kerülő díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a short listre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját. (A short listes pályázók a prezentációval kapcsolatban emailben részletes tájékoztatást kapnak.)

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE, A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE

A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat széles szakmai elismertségnek örvendő zsűri bírálja el.  A díj alapítójaként a LISYS-PROJECT Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát, ugyanakkor az előző év nyertes Pályázóját a kiíró felkéri a zsűriben való részvételre.

A szakmai zsűri tagjai:

 • Bányai Tamás, világítástervező, a tavalyi győztes pályamű világítási koncepciójának megalkotója
 • Csontos Balázs, a Vígszínház világítás tervezője és világítási felügyelője
 • Haász Ferenc, az ERCO világítástervezője és a Madebylight tervezői közösség alapítója
 • Juhász Ákos, építész, a MOME Építészeti Intézetének igazgatója
 • Kádár Bálint, építész, a KÉK alapítvány elnöke
 • Pásztor Erika Katalina, az epiteszforum.hu alapító-főszerkesztője
 • Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató

A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes Pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

 A zsűritagok az alábbi irányelveket mérlegelve döntenek arról, hogy kinek ítélik oda a Nívódíjat:

 • a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) mennyire innovatív, milyen újdonságot mutat be
 • a pályázó mennyire járta körül a témát, mennyire mélyült el a kérdésben, hogy a benyújtott megoldással álljon elő
 • a pályázat tárgya (a bemutatott terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) milyen kulturális értéket képvisel, hogyan és mennyiben járul hozzá a hazai világítási kultúra fejlődéséhez
 • a pályázat tárgya mennyire értékteremtő és értékálló
 • a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) lehet-e alapja új szakmai sztenderdeknek, mennyire példaértékű
 • a pályázat tárgya a saját területén mennyire hiánypótló
 • a benyújtott pályázat és annak tárgya mennyire kidolgozott, milyen részletességgel kerül bemutatásra

A Különdíjakat a támogató szervezetek saját szakmai köreiből összeállított zsűri ítéli oda. A Különdíjakat egy-egy szakmai szempontból kiemelkedő pályamű kaphatja meg.

A Fény Mestere 2016 – Eco Különdíj értékelésének szempontjai

 • korszerű világítási technológiák alkalmazása
 • energiatakarékosság, környezetvédelem
 • összhang az épített vagy természetes környezettel
 • alkalmazott világítástechnikai megoldás eredetisége, kreativitása

A Fény Mestere 2016 – Design Különdíj értékelésének szempontjai:

 • eredetiség, kreativitás
 • összhang az építmény funkcionalitásával
 • összhang az épített vagy természetes környezettel
 • az objektumban élők vagy dolgozók komfortérzetének növelése, élményadás
 • A belső térben használt anyagok, színek összhangja a választott világítással
 • A választott fényhatások, világítási metódus eredetisége, egyedisége
 • korszerű világítási technológiák alkalmazása
 • energiatakarékosság, környezetvédelem

A Fény Mestere – Fény-technika MMK Különdíj értékelésének szempontjai:

 • Az építészeti-belsőépítészeti elképzelés és a választott műszaki megoldás összhangja
 • Az alkalmazott világítástechnikai eszközök korszerűsége, környezetbarát volta, energiatakarékossága
 • A tárgyi világítási megoldás terveinek kidolgozottsága, színvonala
 • A megvalósult megoldás és a terv azonossága, a megvalósítás színvonala, a környezettel való kapcsolata

A DÍJ ÁTADÁSA

Az alapító szándéka, hogy a díj átadására 2017 februárjában, a korszerű világítástechnika számos elemét megalkotó Thomas Alva Edison születésnapjára emlékezve kerüljön sor.

Az alapító célja, hogy a díj átadására ünnepélyes környezetben, a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal övezve kerüljön sor. A nevezési díj befizetésével minden Pályázó jogot nyer a díjátadó gálán való részvételre (3 fővel).

A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a díj alapítójának képviselője adja át. A Különdíjak nyerteseit a támogató szervezetek képviselői nevezik meg és adják át a díjakat.

Pályázat kiírás 2016 letöltése!